Disclaimer

 

Contact

Sint Walburgstraat 2
9712 HX Groningen

+31 (0)6 342 74 902
info@post-advies.nl

 

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks alle zorg die besteed is aan (de samenstelling van) deze website aanvaardt Post Advies & Administratie geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website.

Alle rechten zijn voorbehouden aan Post Advies & Administratie .

Tarieven zijn onder voorbehoud van typefouten.

Het is niet toegestaan gegevens van deze site over te nemen, te kopiëren, anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Post Advies & Administratie .

Contact

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.