Wetgeving en Keurmerken

Z

Levert concurrerende prijzen zonder verrassingen achteraf

Z

Levert resultaten en geen handelingen

Z

Voeren van uw administratie

Contact

Sint Walburgstraat 2
9712 HX Groningen

+31 (0)6 342 74 902
info@post-advies.nl

 

WWFT

Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT)
De wet WWFT brengt verplichtingen met zich mee voor onder andere banken verzekeraars, administratiekantoren en accountants. Ook ons kantoor dient hier zijn medewerking aan te verlenen. In dit kader moeten wij de identiteit van onze klanten vaststellen. Wij vragen nieuwe klanten om een kopie van hun identiteitsbewijs in te leveren en wij dienen vast te stellen dat de identiteit van de klant overeenkomt met die op het identiteitsbewijs.

In geval van een rechtspersoon kunnen wij normaal gesproken volstaan met een uittreksel van de kamer van Koophandel en identificatie van de eigenaar met een belang van 25% of meer.

In het kader van de WWFT zijn wij verplicht ongebruikelijke transacties te melden. Hieronder vallen onder meer kastransacties verricht aan of via ons kantoor van € 15.000 of meer. Ook andere transacties die op witwassen of financiering van terrorisme duiden zijn wij verplicht te melden aan de overheid. Overigens zult u hier -normaal gesproken- niet mee te maken krijgen.

Meer informatie over de WWFT vindt u hier.

Post Advies & Administratie

Luistert naar de klant en biedt oplossingen

Is gespecialiseerd in uw financiële administratie

Is gespecialiseerd in advies voor (startende) ondernemers.

Is er natuurlijk ook voor particulieren!

Neem contact op

NIRPA

Het NIRPA is het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting. Het NIRPA is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en bestaan sinds 2004.

NIRPA draagt zorg voor de kwaliteitsborging van professionals die werkzaam zijn in het vakgebied payroll. Registratie van NIRPA vindt plaats in het Register Salarisadministrateur (RSa) en het Register Payroll Professional (RPP). Dit gebeurt op basis van behaalde diploma’s en jaarlijkse Permanente Educatie. Hiermee wordt geborgd dat professionals op de hoogte zijn en- blijven van kennis en vaardigheden voor het uitoefenen van hun vak.

Alle NIRPA geregistreerde professionals onderschrijven de in 2014 geïntroduceerde Gedrags- en Beroepscode. Deze wordt tevens als branche standaard beschouwd.

Post Advies & Administratie heeft een registratie als RSa.

Meer informatie over NIRPA vindt u hier

Contact

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.